Tytuł: Nowy Dream Team w warsztacie - Hella mega macsX z modułem MT-HV

Wraz z modułem pomiarowym MT-HV, mega macsX przeradza się w nowy DreamTeam do pracy z pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi

Era dynamicznej elektryfikacji segmentu samochodów osobowych, to również wzrost zapotrzebowania na ich serwisowanie. Każdy szanujący się warsztat spoglądający w przyszłość zapewne wie już wszystko o procedurach bezpieczeństwa w pracach z pojazdami wyposażonymi w układy wysokonapięciowe lub intensywnie się w tej materii szkoli.


Wraz z wiedzą niezbędną do obsługi tego typu pojazdów pojawia się jednak zapotrzebowanie na specjalistyczne narzędzia, które pozwolą mechanikowi w sposób bezpieczny i efektywny przeprowadzić wszystkie niezbędne czynności serwisowe.


Hella Gutmann całkowicie zrewolucjonizowała sposób diagnostyki i wymiany danych tworząc mega macs X.

Wraz z modułem pomiarowym MT-HV, mega macsX przeradza się w nowy DreamTeam do pracy z pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi.

Jako kompletny system MT-HV może nie tylko dokonywać i rejestrować pomiary wysokiego napięcia do 1kV, ale także rezystancji izolacji, potencjałów elektrycznych połączeń wyrównawczych na elementach WN i pomiarów rezystancji na złączach serwisowych.


Wraz z miernikiem MT-HV współpracującym z mega macs X otrzymujemy dostęp do instrukcji pomiarowych dla ponad 160 modeli pojazdów (baza danych jest cały czas poszerzana), co czyni całość kompletnym systemem pomiarowym z możliwością prowadzenia dokumentacji elektronicznej wykonanych kroków procedury bezpiecznego odłączenia układu wysokiego napięcia. MT-HV w wersji PRO oferuje również zaawansowany oscyloskop wraz z funkcją pomiarów wspieranych niskiego napięcia.

Wiadomość została wysłana przez portal MotoFocus.pl w imieniu firmy HELLA. Wiadomość została przesłana na niniejszy adres zgodnie z wyrażoną przez Ciebie zgodą. Mamy nadzieję, że lubisz nasze newslettery. Jeśli nie, możesz się wypisać.