Tytuł: Nowości w gamie produktów ELF

Napędzany pasją - Legenda trwa
Nowości w gamie produktów ELF
Gama nowych olejów silnikowych ELF - specjalnie zaprojektowanych z myślą o najnowszych silnikach większości europejskich producentów samochodów.
Nowe produkty pokrywają szeroki zakres homologacji i dopuszczeni. Spełniają wymagania najnowszych konstrukcji silników, układów oczyszczania i większości układów hybrydowych największych europejskich konstruktorów. Położono szczególny nacisk na stworzenie wysokiej jakości produktów zapewniających doskonałe zabezpieczenie przeciwzużyciowe i dbałość o czystość silnika, minimalizację negatywnego wpływu na układy oczyszczania spalin i środowisko.
OW-20; ELF EVOLUTION FULL-TECH APX 0W-20
OW-20; ELF EVOLUTION FULL-TECH VSX 0W-20
OW-30; ELF EVOLUTION FULL-TECH FDX 0W-30
5W-20; ELF EVOLUTION FULL-TECH FEX 5W-20
5W-30; ELF EVOLUTION FULL-TECH C2 5W-30
5W-30; ELF EVOLUTION 900 USX 5W-30
5W-30; ELF EVOLUTION FULL-TECH DTX 5W-30
5W-40; ELF EVOLUTION FULL-TECH LSX 5W-40
elf.com.pl