Tytuł: Weź udział w Wielkiej Grze Schaeffler i wygraj jedną z 3000 nagród

{{ANNOTATION "subscription_reminder" "html"}}

Wiadomość została wysłana przez portal MotoFocus.pl w imieniu firmy Schaeffler. Wiadomość została przesłana na niniejszy adres zgodnie z wyrażoną przez Ciebie zgodą. Mamy nadzieję, że lubisz nasze newslettery. Jeśli nie, możesz się wypisać. 

{{ANNOTATION "badge" "html"}}